ବିଷୟ ସୂଚୀ

ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର
ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ
କ୍ରମିକ ବର୍ଗ ବହି ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମିକ ବର୍ଗ ବହି ସଂଖ୍ୟା
ଉପନ୍ୟାସ ୧୭୫ କାବ୍ୟ ୨୫୦
ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ୩୪ କବିତା ସଂକଳନ ୧୦୩
ନାଟକ ୭୮ ଗୀତିକବିତା ୧୦୮
ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ୨୮ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ୩୬
ଧର୍ମ-ଦର୍ଶନ ୩୮ ଅନୁବାଦ
ଆତ୍ମଜୀବନୀ ୧୫ କବିତା ୧୨୪
ଜୀବନୀ ୫୩ ପ୍ରାର୍ଥନା ୧୪
ସମାଲୋଚନା ୭୩ ଭଜନ ୩୯
ଇତିହାସ ୬୪ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ
୧୦ ଭୂଗୋଳ ୧୦ ଗୀତିକବିତା ସଂକଳନ ୨୯
୧୧ ବ୍ୟାକରଣ
୧୨ ହାସ୍ୟ-ବ୍ୟଙ୍ଗ
୧୩ ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନ ୧୭
୧୪ ବିଧାନସଭା ଲିଖିତ ଅଭିଭାଷଣ
୧୫ ଲଳିତ ନିବନ୍ଧ ୧୨
୧୬ ଏକାଙ୍କିକା ୫୬
୧୭ ଅନୁବାଦ ୩୨
୧୮ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ
୧୯ ଗଳ୍ପ ୧୨୧
୨୦ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ୩୩
୨୧ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ୨୩
୨୨ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ
୨୩ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ୧୫
୨୪ ବତ୍କୃତା
୨୫ ଅଭିଧାନ
୨୬ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ୭୯
୨୭ ସଂସ୍କୃତି
୨୮ ଆଲୋଚନା ଓ ସମାଲୋଚନା ୧୭
୨୯ ପ୍ରବନ୍ଧ ୧୧୫

Copyright © 2024 Odia Virtual Academy. All rights reserved      Total Visitors-   1

scroll