ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର


ଜଣେ କବିଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା (ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ କାବ୍ୟ କବିତା) ଦୂରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ
ଏ ସମୟର ପୌରାଣିକ କଥାକାର, ଭାଗ ୨ (ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନୀ) ଫିଲ୍ମ ଡିଭିଜନ୍‌ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ
ଏ ସମୟର ପୌରାଣିକ କଥାକାର, ଭାଗ ୧ (ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନୀ) ଫିଲ୍ମ ଡିଭିଜନ୍‌ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ

Copyright © 2024 Odia Virtual Academy. All rights reserved      Total Visitors-   1

scroll