ତାଳ ପତ୍ର

ଚୌଷଠି ରତିବନ୍ଧ
ଉଷା ହରଣ
ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବ
ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ
ନୃସିଂହ ପୁରାଣ
କାର୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ
ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ
ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ
ହରିବଂଶ
କାର୍ତିକ ପୁରାଣ
ରାମାୟଣ
ଭାଗବତ
ମହାଭାରତ
ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ (ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡ -୧ )
ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ (ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡ-୨)
ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ (ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡ-୩)
ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ (ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡ-୪)
ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ଅରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡ-୫
ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ-୬
ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ-୮
ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ (ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ-୯)
ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ (ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ-୧୦)
ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ (ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ-୧୧)
ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ( ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଣ୍ଡ-୧୨)
ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ( ଜନ୍ମ କାଣ୍ଡ-୧୩)
ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ (ବିବାହ କାଣ୍ଡ-୧୪)
ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ (ବାଳ କାଣ୍ଡ-୧୫)
ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ( ସିନ୍ଦୁର କାଣ୍ଡ-୧୬)
ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ (ଯୁଦ୍ଧ କାଣ୍ଡ-୧୭)
ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ( ଅଭିଷେକ କାଣ୍ଡ-୧୮)
ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ( ଦ୍ଵିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ -୨୦)

Copyright © 2024 Odia Virtual Academy. All rights reserved      Total Visitors-   1

scroll