ବହି ନାମ : ପ୍ରଶାସନ ଶବ୍ଦକୋଷ

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷ :

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା :

ଆଇ.ଏସ୍.ବି.ଏନ୍. :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୧୩-୦୮-୨୦୨୧

Copyright © 2024 Odia Virtual Academy. All rights reserved      Total Visitors-   1

scroll