ଲେଖକ ଓ ଲେଖିକା

ବର୍ଣ୍ଣକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ

ମୋଟ୍‍ : ୨୬

ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ାମଣି ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦ୍ଦେବ
ଆବିର୍ଭାବ :-
ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ
ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ାମଣି ରାଜା ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦ୍ଦେବ
ଆବିର୍ଭାବ :- ୦୪-୦୧-୧୮୭୬
ତିରୋଧାନ :- ୧୧-୦୧-୧୯୩୧ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ
ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ଆବିର୍ଭାବ :-
ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ
ଆବିର୍ଭାବ :-
ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ
ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସ
ଆବିର୍ଭାବ :-
ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ
ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଶତପଥୀ
ଆବିର୍ଭାବ :-
ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ
ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଣ୍ଡା
ଆବିର୍ଭାବ :-
ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ
ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପାତ୍ର
ଆବିର୍ଭାବ :-
ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ
ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ହେମକାନ୍ତ ମିଶ୍ର
ଆବିର୍ଭାବ :-
ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ
123

Copyright © 2024 Odia Virtual Academy. All rights reserved      Total Visitors-   1

scroll