ଲେଖକ ଓ ଲେଖିକା

ବର୍ଣ୍ଣକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ

ମୋଟ୍‍ : ୪

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ
ଆବିର୍ଭାବ :-
ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ
ଆବିର୍ଭାବ :-
ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ
ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ
ଆବିର୍ଭାବ :-
ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର
ଆବିର୍ଭାବ :-
ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ

Copyright © 2023 Odia Virtual Academy. All rights reserved      Total Visitors-   1

scroll