Esteemed Personality


Surendra Mahanty
Binod Kanungo
Prof. Nityananda Satpathy
Shree Brajaraj Singhdeo
Acharjya Harihar Das
Bhaktakabi Balaram Das
Kuntala Kumaree Sabat
Santhakabi Bhimabhoi
Dr. Sachhidananda Routray
Sir Basudeb Sudhaladeb
Padmashree Binod Kanoongo
Kabi Ananta Pattanayak
Samrat Surendra Mohanty
Pandit Krupasindhu Mishra
Maharaj Bikramdeb Barma
Shree Kalandicharan Panigrahee
Swabhaba Kabi Gangadhara Meher
Pandit Neelakantha Das
Prabhupad Mohan Sundar Deb Goswami
Kathakara Kanhucharana Mohanty
Prof. Bhabanicharan Ray
Pandit Gopinath Nandasharma
Kabi Radhamohan Gadanayak
Kabi Binod Chandra Nayak
Sabuja Kabi Baukuntanath Pattanayak
Shree Sarada Prasanna Nayak
Shree Gopalchandra Praharaj
Kabibar Radhanath Ray
Prof. Gourikumar Brahma
Raghupati Raghaba Raja Ram
Pandit Godabarisa Mishra
Shree Bhramarabara Ray
Shree Mayadhara Mansingh
Jatiya Kabi Birakishore Das
Kanta kabi Lakhmikant Mahapatra
Bhasyakar Sripad Baladeb Bidyabhusan
Shree Jasobanta Das
Sangeeta Sudhakara Guru Balakrushna Das
Pallikabi Nandakishor Bala
Shree Biswanath Kar
Shree Sishu Ananta Das
Shree Gopal Chotray
Shree Sasibhusana Ratha
Shree Samant Chandrasekhar
Sahitya Rasika Jadumani Mahapatra
Byasa Kabi Fakirmohan Senapati

Copyright © 2024 Odia Virtual Academy. All rights reserved      Total Visitors-   1

scroll