ପୁରୋଦୃଷ୍ଟି

ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାହାର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବାରୁ ଏଥି ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପଦକୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ବିକଶିତ କରିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢି ସମ୍ମୁଖରେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଭାଷା ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା।