A Major Voice in Indian Poetry Part-2

ବହି ନାମ : ଏ ମେଜୋର ଭଏସ୍‌ ଇନ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଏଟ୍ରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର

ସଂକଳକ ନାମ : ଅଜିତ କୌର

ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୨୦୧୭

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍‌ ଅଫ୍‌ ସାର୍କ ରାଇଟର୍ସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଟ୍ରେଚର୍‌

ଭାଷା : ଇଂରାଜୀ

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. : 81-88-703-35-4


ଅନୁବାଦ : ଅଜିତ କୌର୍‌

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୦୯-୦୪-୨୦୧୯