MADHUBABU AND ORISSA IN THE MAKING

ବହି ନାମ : ମଧୁବାବୁ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍‌ ଦ ମେକିଙ୍ଗସଂକଳକ ନାମ : ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର

ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୧୯୯୯

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଭାଷା :

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. :


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୦୩-୦୪-୨୦୧୯