Analeuta O Ananya Galpa

ବହି ନାମ : ଅଣଲେଉଟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ଗୌରହରି ଦାସ


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୨୦୧୫

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍‌ସ୍ ପବ୍ଲିଶର୍ସ, କଟକ

ଭାଷା :

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. : 81-7401-830-1


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୨୭-୦୩-୨୦୧୯