Gotie Jibana Jathesta Nuhen

ବହି ନାମ : ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : କୁଲ୍‌ଦୀପ ନାୟାର


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୨୦୧୩

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ପକ୍ଷୀଘର ପ୍ରକାଶନୀ

ଭାଷା : ଇଂରାଜୀ

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. :


ଅନୁବାଦ : ଗୌରହରି ଦାସ, ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୨୭-୦୩-୨୦୧୯