Boa Seniornka Sesagita

ବହି ନାମ : ବୋଆ ସିନିଅର୍‌ଙ୍କ ଶେଷଗୀତ

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୨୦୧୧

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ପକ୍ଷୀଘର ପ୍ରକାଶନୀ

ଭାଷା :

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. :


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୨୭-୦୩-୨୦୧୯