Baladebanka Chanda Chautisa O Janana

ବହି ନାମ : ବଳଦେବଙ୍କ ଛାନ୍ଦ ଚଉତିଶା ଓ ଜଣାଣ

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୧୯୯୮

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍‌ ପବ୍ଲିଶର୍ସ

ଭାଷା : ଓଡ଼ିଆ

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. :


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୧୪-୦୩-୨୦୧୯