Odia Bhasara Puratattwa

ବହି ନାମ : ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୧୯୬୫

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍‌ସ୍‌ ପବ୍ଳିଶର୍ସ

ଭାଷା : ଓଡ଼ିଆ

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. :


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୦୭-୦୩-୨୦୧୯