Naridarpana Second Part

ବହି ନାମ : ନାରୀଦର୍ପଣ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ)

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୧୯୭୧

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : କଟକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ୍‌ସ ଷ୍ଟୋର

ଭାଷା : ଓଡ଼ିଆ

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. :


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୨୫-୦୨-୨୦୧୯