Chha Mana Athaguntha

ବହି ନାମ : ଛ’ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୧୯୦୧

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : କଟକ : ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସ୍‌ ୧୯୦୧

ଭାଷା : ଓଡ଼ିଆ

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. :


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୨୨-୧୧-୨୦୧୮