Sambarasurabadha Ba Rati-Pradyumnacharita

ବହି ନାମ : ଶମ୍ବରାସୁରବଧ ବା ରତି-ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଚରିତ

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବପାଣି


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୧୯୯୭

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ଗ୍ରନ୍ଥମନ୍ଦିର

ଭାଷା : ଓଡ଼ିଆ

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. :


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ : ୧୫୦

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୨୬-୧୧-୨୦୧୮