Guide to Odishan  Records Vol-VI

ବହି ନାମ : ଗାଇଡ଼୍‌ ଟୁ ଓଡ଼ିଶାନ୍‌ ରେକଡ଼ସ୍‌ ଭଲ୍ୟୁମ୍‌- ୬

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ଦାଶ


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ :

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଭାଷା : ଇଂରାଜୀ

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. :


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୨୫-୧୦-୨୦୧୮