Guide To Odishan Records Vol- VII

ବହି ନାମ : ଗାଇଡ୍‌ ଟୁ ଓଡ଼ିଶାନ୍‌ ରେକର୍ଡସ ଭଲ୍ୟୁମ୍- ୭

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ଦାଶ


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୧୯୬୧

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଭାଷା : ଇଂରାଜୀ

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. :


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୨୨-୧୧-୨୦୧୮