Freedom Struggle in Orissa - Vol - II

ବହି ନାମ : ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭଲ୍ୟୁମ୍-୨

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ :

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଭାଷା : ଇଂରାଜୀ

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. :


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ : ୬୩୦

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୧୧-୧୦-୨୦୧୮