Role of Women of Odisha in the freedom Strugle

ବହି ନାମ : ରୋଲ ଅଫ ଓମେନ ଇନ୍‌ ଦି ଫ୍ରିଦମ୍‌ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍‌

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୧୯୯୭

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଭାଷା : ଇଂରାଜୀ

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. :


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ : ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୨୫-୧୦-୨୦୧୮