Reflections On The National Movement In Odisha

ବହି ନାମ : ରିଫ୍ଳେକ୍ସନ୍ସ ଅନ୍ ଦି ନ୍ୟାସ୍‌ନାଲ୍ ମୋଭ୍‌ମେଣ୍ଟ୍ ଇନ୍

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୧୯୯୭

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଭାଷା : ଇଂରାଜୀ

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. :


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ : ୯୩

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୨୫-୧୦-୨୦୧୮