Bideshare Pilanka Sikshya

ବହି ନାମ : ବିଦେଶରେ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୧୯୯୭

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ଭାରତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମିିତି, ବରମୁଣ୍ଡା

ଭାଷା :

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. :


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୨୬-୦୭-୨୦୨୦