The Mystery of the Broken Trunk

ବହି ନାମ : ଦି ମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍‌ ଦି ବ୍ରୋକେନ ଟ୍ରଙ୍କ

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ରାଉତ


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୨୦୧୯

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ଅଥର୍ସପ୍ରେସ୍‌

ଭାଷା :

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. : 978-93-88332-70-5


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୩୦-୧୨-୨୦୧୯