Purnanga Shikhyara Abhimukhya

ବହି ନାମ : ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୧୯୭୫

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ନବଜ୍ୟୋତି ପ୍ରେସ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ

ଭାଷା :

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. :


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୨୪-୦୯-୨୦୧୯