Padma Purana Swarga Khanda

ବହି ନାମ : ପଦ୍ମ ପୁରାଣ (ସ୍ୱର୍ଗ ଖଣ୍ଡ)

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ଗୋପୀନାଥ କରଶର୍ମା


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ :

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଷ୍ଟୋର୍‌

ଭାଷା :

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. :


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୧୯-୦୯-୨୦୧୯