Harischandra Badal Granthabali (Part-1)

ବହି ନାମ : ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ାଲ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ (ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ )

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ଗିରି


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୨୦୧୭

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ

ଭାଷା :

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. :


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୧୯-୦୯-୨୦୧୯