Ama Odishara Devadevi Pitha

ବହି ନାମ : ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦେବଦେବୀ ପୀଠସଂକଳକ ନାମ : ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ, ବିଜୟ କୁମାର ରାଉତ

ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୨୦୧୪

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ବିଜୟବାର୍ତ୍ତା

ଭାଷା :

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. :


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୨୮-୦୮-୨୦୧୯