Balmiki Ramayana 3 part

ବହି ନାମ : ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ (ତୃତୀୟ ଭାଗ)
ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୨୦୦୧

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ

ଭାଷା : ଓଡ଼ିଆ

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. : 81-7586 049-9


ଅନୁବାଦ : ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୦୬-୦୮-୨୦୧୯