Akashaku Satoti Pahacha

ବହି ନାମ : ଆକାଶକୁ ସାତୋଟି ପାହଚ

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ସାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୧୯୮୦

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ନେହେରୁ ବାଳ ପୁସ୍ତକାଳୟ

ଭାଷା :

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. :


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୦୮-୦୭-୨୦୧୯