Mayabi Saptama Khanda First Part

ବହି ନାମ : ମାୟାବୀ (ସପ୍ତମ ଖଣ୍ଡ-ପ୍ରଥମ ଭାଗ)

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ :

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ଅଗ୍ରଗାମୀ ସାହିତ୍ୟ ସମିତି

ଭାଷା :

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. :


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୩୦-୦୫-୨୦୧୯