Shrimad Bhagabata Skandha (One to Six)

ବହି ନାମ : ଶ୍ରୀମଦ୍‍ ଭାଗବତ (ପ୍ରଥମସ୍କନ୍ଧ ରୁ ଷଷ୍ଠସ୍କନ୍ଧ)

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ଭକ୍ତକବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୨୦୧୨

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଷ୍ଟୋର

ଭାଷା :

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. :


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୨୦-୦୫-୨୦୧୯