Ganatantra Ainara Shasana O Anyanya Prabandha

ବହି ନାମ : ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଇନର ଶାସନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ସାତକଡ଼ି ହୋତା


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୨୦୧୧

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ମହାବୀର ପ୍ରକାଶନ

ଭାଷା :

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. :


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୨୬-୦୪-୨୦୧୯