Swadhinottara Odia Kshudragalpa Part-2

ବହି ନାମ : ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ)ସଂକଳକ ନାମ : ସାତକଡ଼ି ହୋତା

ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୨୦୦୨

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ

ଭାଷା :

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. : 81-260-1434-2


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୨୬-୦୪-୨୦୧୯