Baichatramaya Sri Jagannath

ବହି ନାମ : ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ଉଦୟନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୨୦୧୪

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ମହାବୀର ପ୍ରକାଶନ

ଭାଷା :

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. :


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୨୫-୦୪-୨୦୧୯