Odia Sahitya Prakash Part-1

ବହି ନାମ : ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ (ପ୍ରଥମ ଭାଗ)

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୧୯୪୯

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ଉତ୍କଳ ବୁକ୍‌ ଏଜେନ୍‌ସି

ଭାଷା :

ଆଇ.ଏସ୍‌.ବି.ଏନ୍‌. :


ଅନୁବାଦ :

ଅନୁବାଦ ବର୍ଷ :

ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନ :

ମୂଲ୍ୟ :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୧୧-୦୪-୨୦୧୯