ପତ୍ରିକାର ଶିରୋନାମା : ୧୪୯ ଏବଂ ୧୫୦ତମ ସଂଖ୍ୟା କୋଣାର୍କ ୨୦୦୮

ସଂପାଦକଙ୍କ ନାମ : ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ସମୟ : ୨୦୦୮

ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ ସଂଖ୍ୟା : ୧୪୯

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା : ଓଡ଼ିଣା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ

ଭାଷା :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୦୬-୧୨-୨୦୨୨

Copyright © 2024 Odia Virtual Academy. All rights reserved      Total Visitors-   1

scroll