ବହି ନାମ : ଗୃହଶିଳ୍ପ ଷଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡ

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ରାୟବାହାଦୁର ଭିକାରୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷ : ୧୯୪୦

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା :

ଆଇ.ଏସ୍.ବି.ଏନ୍. :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୧୭-୦୫-୨୦୨୨

Copyright © 2024 Odia Virtual Academy. All rights reserved      Total Visitors-   1

scroll