ବହି ନାମ : ଗଳ୍ପସ୍ୱଳ୍ପ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ)

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷ :

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା :

ଆଇ.ଏସ୍.ବି.ଏନ୍. :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୧୫-୦୪-୨୦୨୪

Copyright © 2024 Odia Virtual Academy. All rights reserved      Total Visitors-   1

scroll