ବହି ନାମ : କଲଚର ଆଟଲାସ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷ : ୨୦୦୪

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା :

ଆଇ.ଏସ୍.ବି.ଏନ୍. :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୨୯-୦୬-୨୦୨୨

Copyright © 2024 Odia Virtual Academy. All rights reserved      Total Visitors-   1

scroll