ବହି ନାମ : ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ

ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ


ବହି ପଢ଼ିବା

ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷ :

ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା :

ଆଇ.ଏସ୍.ବି.ଏନ୍. :

ସ୍ଥାନିତ ତାରିଖ : ୩୦-୦୧-୨୦୨୩

Copyright © 2024 Odia Virtual Academy. All rights reserved      Total Visitors-   1

scroll